In actie voor veilige scholen in verre landen

In Nederland kunnen we elke dag veilig naar school, maar lang niet overal ter wereld is dat zo. Sommige landen zijn éxtra gevoelig voor natuurrampen, zoals tsunami's, aardbevingen en orkanen. 

Door scholen te bouwen die éxtra stevig zijn, kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen óók daar (in ieder geval op school) veilig zijn. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de school genoeg schoon drinkwater heeft. Of met zonnepanelen zijn eigen energie kan opwekken. En als er dan een ramp aankomt, dan kan ook de rest van het dorp in de school komen schuilen! Het Rode Kruis helpt de mensen in deze landen om die scholen te bouwen. Bijvoorbeeld in Haïti, daar zijn inmiddels al 4 scholen helemaal opgeknapt en rampbestendig gemaakt!

En we hebben goed nieuws, want jij kunt nu ook helpen! Door mee te doen aan de IJsdaging en je te laten sponsoren daarvoor, halen we geld op voor meer van deze scholen! Twijfel dus niet en doe op 17 maart 2019 mee met de IJsdaging in Den Haag. 

 

 


De Nationale School van Bras de Gauche in Haïti is nu een gebouw waar kinderen veilig naar school kunnen en mensen uit de omgeving veilig kunnen schuilen in tijden van nood.  

 

Opbrengst IJsdaging 2018

Met de eerste editie van de IJsdaging werd ruim € 24.000 opgehaald voor de bouw van een rampbestendige school in Haïti. Maar hoe zit het daar nu mee?

Voordat het Rode Kruis een school rampbestendig gaat maken, wordt eerst onderzoek gedaan naar waar de behoefte aan zo'n school het grootst is. Dat onderzoek wordt gedaan door hulpverleners van het Rode Kruis. Tijdens dat onderzoek is gebleken dat in de gemeente Mulatre in de provincie Sud de behoefte aan een veilige school het grootst was. In deze gemeenschap hebben kinderen en de rest van de gemeenschap slechte toegang tot scholen en schuilplaatsen. Zij zijn daardoor kwetsbaar bij toekomstig natuurgeweld. Er leven 423 kinderen tussen de vijf en achttien jaar die elke dag een uur heen en een uur terug moeten lopen om naar school te kunnen.

In de gemeenschap werd enthousiast gereageerd op het idee om een rampbestendige school te bouwen in dit gebied. Die school zou ze in staat stellen veilig naar school te kunnen gaan en daarnaast kan de school dienen als schuilplaats voor de gemeenschap bij natuurgeweld. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2019 begonnen worden met de bouw. De bouw neemt naar schatting een jaar in beslag. 

Alle deelnemers en donateurs van de eerste editie van de IJsdaging willen we namens de gemeenschap Mulatre alvast hartelijk bedanken!

 

 

 De ligging van de gemeenschap Mulatre in provincie Sud, Haïti.

 

Directeur Liselotte de Koning van het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds bij een reeds door het Rode Kruis opgeknapte school in Haïti.